OM VENJAN  

Vi finner Venjan på en högplatå i norra Dalarna c:a 43 km från Mora centrum. Venjan är en egen socken och tillhör Mora kommun. Socknen består av en sydlig och en nordlig del.

Kyrkbyn Venjan i den norra delen av socknen har idag c:a 460 invånare och upptar en yta på c:a 458 km2 med stora skogar, myrmarker, sjöar, bäckar och åar. Området är känt bland annat för bra fiske och mycket bärplockning. Och är man intresserad av friluftsliv, närhet av natur, bygdekultur och miljö utan stress så är Venjan platsen.

Genom Venjan rinner Vanån som också rinner genom Venjansjön. Venjansjön som är ett reglerat vatten med en yta av 30 km2, innehåller 137 milj. m3 vid högsta vattenstånd, som är 274 m.ö.h. 100 m högre än Siljan sjön.

I december 1607 avskildes Venjan från Mora och blev då en självständig församling och under året 1971 förenades återigen Venjan med Mora.

Vad som har gjort Venjan mest känt är tillverkningen av laggkärl och båtar.

Ett viktigt år i Venjans historia var 1796, dels invigdes den nybyggda kyrkan och dels gavs tillstånd av dåvarande kung till att bygga och driva ett glasbruk på Sandön uti Venjansjön.

I tio år (1798-1808) var glasbruket på Sandön verksamt. Under 1800-talets första skede började fönsterglaset att bli populärt och efterfrågan blev stor. Vart efter efterfrågan ökade var man tvingad till att ändra från hantverksmässig till industriell tillverkning. Förändringen krävde ett vattenkraft som drivkälla så man tog till vara den utrustning och de hus som fanns och flyttade allt till Johannisholm där detta redan fanns. Kvar på Sandön var då endast vaskverket för sandtvättning. Sanden på Sandön transporterades med pråm till det nya glasbruket på Johannisholm. Uppbyggnadstiden på Johannisholm varade från 1808-1811 då det nya glasbruket startade.

I 2007 firade Venjans socken 400 års jubileum och med glädje, energi och entusiasm arbetade ledamöterna i föreningen Venjans Sockenjubileum 2007 och alla sockenbor samt utflyttade ihop ett stort jubileumsprogram som pågick i en vecka. Många besökare kom från när och fjärran, bland annat ca 50 amerikaner vars förfäder ursprungligen kom från dessa trakter men emigrerade till Amerika.
Jubileums veckan var så lyckad att nu har liknande arrangemang påbörjats i bland annat Minnesota i Amerika.

Handlar´n
Är livsmedelsbutiken i Venjan. Här finnes det mesta av de varor som kan behövas. De fungerar också som ombud för Apoteket, Systembolaget och Svenska Spel.

Kiosken
Här finner man dagstidningar, veckotidningar, godis mm.

Venjansmålet
Till sin grammatiska struktur och del av ordförrådet är Venjansmålet en variant av moramål, men har också sedan ett par århundraden infiltrerats med västerdalska och norska.

Mora kommun
Mora kommun kom till 1974 och omfattar förutom Mora socken också Venjans, Våmhus och Sollerö socknar. Naturgeografiskt tillhöra Mora den södra delen av det norrländska inlandet.  Mora kommun ligger i det nordsvenska barrskogsområdet och inom detta område har sanden en ovanligt stor utbredning. Mora kommun är rik på sjöar, rinnande vatten och därigenom också stränder.

Vanån
I Dalarna finns det gott om smala åar och en av dessa är Vanån, som har sitt källflöde runt samhället Lövnäs ca 25 km norr om Sälen. Kartor 15D SV, 14D NV, 14D NO, 14D SO.

Vanån rinner sedan söderut genom en dalgång parallellt med Dalälven och mynnar ut i denna i Vansbro. Den översta sträckan ca 20 km från Lövnäs till Migvrå är inte paddelbar med något nöje om man har 2-mans canadensare, men däremot solocanadensare och forskajaker är väl lämpade för denna sträcka, som inneåller ett lyft över en liten damm vid sjön Vans utlopp samt en mängd mindre och grunda forsar. Svårighetsgrader mestadels III och någon enstaka IV.

Från Migvrå till Tennäng 21 km har Vanån mindre fallhöjd per km och innehåller en längre forsträcka, Päderforsen 4 km, i övrigt bara kortare forsar och inget lyft förrän man skall passera Vasaloppspåret vid Tennäng. Svårighetsgrader mestadels III och någon enstaka IV. Från Tennäng till Venjan 22 km fortsätter Vanån i samma stil som tidigare, dock är vattentillgången bättre. Hela sträckan rinner genom obebodda trakter och inga möjligheter till proviantering finnes förrän i Venjan.

Läs gärna mer om Venjan på www.venjan.se.

 

Flaggfirande i Venjan

Älven i Venjan

Älven i Venjan

Venjan

Venjan

Venjan

Venjan